Pendidik dan Tenaga Kependidikan

A. Tenaga Pendidik

Nama Drs. H. Urip Masduki, M.S.I
TTL Cilacap, 07 Februari 1962
NIP/Pangkat/Gol 196202071989031004 / Pembina / IV b
Mapel Bahasa Arab
Tugas Tambahan Kepala Madrasah
Nama Arief Budianto, S.Pd.
TTL Cilacap, 10 November 1983
NIP/Pangkat/Gol 198311102011011008 / Penata  / III c
Mapel Matematika
Tugas Tambahan Waka Kurikulum
Nama Solihun, S.Pd., M.Si.
TTL Cilacap, 16 Mei 1979
NIP/Pangkat/Gol 197905162006041020 / Pembina / IV a
Mapel IPS
Tugas Tambahan Waka Hubungan Masyarakat
Nama Fani Dermawan, S.Pd.
TTL Cilacap, 9 OKtober 1982
NIP/Pangkat/Gol 198210092007101001 / Penata Muda / III a
Mapel Penjaskes
Tugas Tambahan Waka Kesiswaan
Nama Ahmad Susanto, S.Pd., M.Pd.
TTL Cilacap, 30 Desember 1969
NIP/Pangkat/Gol 196912301991031003/Penata Tk. I / III d
Mapel IPS
Tugas Tambahan Waka Sarana Prasarana
Nama Imam Mujiharto, S.Pd
TTL Cilacap, 22 Maret 1967
NIP/Pangkat/Gol 196703221993032005 / Pembina / IV a
Mapel Bahasa Indonesia
Tugas Tambahan Koordinator PKB
Nama Darul Rahmadi, S.Pd
TTL Klaten, 14 Juli 1976
NIP/Pangkat/Gol 197607142005011002 / Penata Tk I / III d
Mapel Matematika
Tugas Tambahan Kepala Perpustakaan
Nama Nurkhazimah, S.Pd
TTL Cilacap, 1 Desember 1968
NIP/Pangkat/Gol 196812012007012035
Mapel IPA
Tugas Tambahan Kepala Laboratorium IPA
Nama Jamilatun Munawaroh, S.Pd
TTL Cilacap, 15 November 1963
NIP/Pangkat/Gol 196311151993032001 / Pembina / IV a
Mapel Bimbingan Konseling
Tugas Tambahan Koordinator BK
Nama Sarifudin, S.Pd.I, M.Pd
TTL Cilacap, 11 Oktober 1982
NIP/Pangkat/Gol 198210112007101001 / Penata / III c
Mapel Sejarah Kebudayaan Islam
Tugas Tambahan Koordinator Keagamaan
Nama Drs. Muttasir
TTL Cilacap, 5 Oktober 1965
NIP/Pangkat/Gol 196510051993031002 / Pembina / IV a
Mapel Matematika
Tugas Tambahan
Nama Ariesta Indriawati, S.Pd, M.M
TTL Cilacap, 9 April 1973
NIP/Pangkat/Gol 197304091998032008 / Pembina Tk I / III b
Mapel IPA
Tugas Tambahan Wali kelas IX H
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan

B. Tenaga Kependidikan

Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan
Nama
TTL
NIP/Pangkat/Gol
Mapel
Tugas Tambahan